Drahí členovia ZKSM,

pripravili sme pre Vás elektronickú členskú kartičku.

Výhody e-kartičky :

1. po vyplnení formulára, ktorý nájdete nižšie, ju dostanete e-mailom po automatickom overení vášho členstva v ZKSM

2. nemusíte ju mať stále fyzicky pri sebe, ale môžete ju mať uloženú napr. v telefóne

3. unikátny kód, ktorý môžete využívať na uplatnenie rôznych zliav a benefitov pre členov zksm kedykoľvek k dispozícii

4. každý rok po obnovení vášho členstva v ZKSM ju dostanete automaticky bez ďalšej žiadosti

Ak máte o kartičku záujem, vyplňte prosím formulár nižšie. Po overení Vášho členstva v ZKSM, Vám bude e-kartička so zľavovým kódom zaslaná na e-mail. Je to úplne jednoduché.

Tím ZKSM

Formulár - žiadosť o e-kartičku ZKSM

Krstné meno

Priezvisko

Dátum narodenia

Vo formáte dd.mm.yyyy (napr. 03.08.1993)

E-mailová adresa

Názov spoločenstva

GDPR

Vyjadrujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účel vytvorenia a evidencie mojej členskej karty. Zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil/-a so spracúvaním osobných údajov v ZKSM.
(Nezaklinutie tohto checkboxu spôsobí, že systém nespracuje osobné údaje, neoverí členstvo v ZKSM a nevytvorí členskú kartičku)

Vyjadrujem súhlas so zasielaním aktuálnych informácii z diania ZKSM (napr.: ponuky benefitov, výhod, zliav, či rozvojových aktivít určených prioritne členom ZKSM)